• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Binnen Uniek Talent worden privacygevoelige persoonsgegevens verwerkt. Uniek Talent vindt dat hier uiterst zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de zorg.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en wij eisen dat ook van alle partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens zelfstandig op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Uniek Talent is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen/gebruiken en met welk doel.