• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

                

Uniek Talent

Iedereen is uniek, ook jij!! Jij bent uniek, niemand is zoals jij.

Uniek Talent is een kleinschalige zorgorganisatie die begeleid (zelfstandig) wonen met 24-uurszorg (WLZ) en verschillende vormen van dagbesteding aanbiedt. De doelgroep bestaat uit mensen met een (licht) verstandelijke beperking, ASS en/of psychische kwetsbaarheid. Wij bieden hulp en ondersteuning op individuele hulpvragen met als doel het participeren en socialiseren in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk om uit te gaan van de eigen kracht en te kijken naar de mogelijkheden, niet naar de beperking. Door te blijven ontwikkelen en deel te nemen in de maatschappij, vergroot je de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Ons team bestaat uit bekwame en betrokken professionals die stuk voor stuk ontwikkelingsgericht en vanuit hun hart werken.

 

Wij zijn ongelooflijk trots dat er voor de 5de keer op rij 0 kritische feiten zijn geconstateerd tijdens onze jaarlijkse externe HKZ audit.

 

 

 

 

Missie en visie

Wij vinden het belangrijk om uit te gaan van de eigen krachten en te kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Door te blijven ontwikkelen en deel te nemen in de maatschappij, vergroot je de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ons team bestaat uit bekwame en betrokken medewerkers die stuk voor stuk ontwikkeling gericht en vanuit hun hart werken.

 

Missie:

De missie van Uniek Talent is het bieden van passende zorg aan kwetsbare doelgroepen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven. Wij bieden zorg op maat aan mensen met een (licht)verstandelijke beperking, mensen met een vorm van ASS en mensen met psychiatrische problematiek.

 

Visie:

Zorg ontvangen vanuit Uniek Talent betekent dat er op kleinschalige wijze wordt gekeken naar ieders individuele wensen en behoeften. Met als doel jezelf ontwikkeling en meedoen in de maatschappij.

Wij vinden het belangrijk om uit te gaan van de eigen kracht en te kijken naar de mogelijkheden, niet naar de onmogelijkheden. 

De vraag van de cliënt staat centraal en er is veel nabije/persoonlijke aandacht voor de cliënt.

 

Het doel van Uniek Talent is zoveel mogelijk participeren en socialiseren in de maatschappij.

Re-integreren en maatschappelijk betrokken ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel.

Iedereen is uniek, ook jij!!
Jij bent uniek, niemand is zoals jij.

Je bent wie je bent,
een Uniek Talent!

Uniek Dagbesteding

Uniek Talent biedt kleinschalige dagondersteuning aan voor mensen met een verstandelijke beperking, met een vorm van autisme en/of psychische problematiek. Op een ontspannen manier werken wij aan verschillende activiteiten.

Meer informatie

Wonen bij Uniek Talent

Wij bieden hulp en ondersteuning op individuele hulpvragen met als doel participeren en socialiseren in de maatschappij. Door te blijven ontwikkelen en deel te nemen in de maatschappij, vergroot je de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Meer informatie

Algemene informatie

Uniek Talent heeft 2 verschillende kleinschalige dagbestedingslocaties en een 24-uurs woonlocatie in Lenna Wolvega. Wij werken vanuit de vraag van de cliënt en bieden zorg op maat. Iedereen is uniek en van harte welkom bij ons.

Meer informatie