• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Doelgroepen

Uniek Talent is voor mensen die in hun talenten en mogelijkheden geloven.

Bij Uniek Talent ben je welkom:

*met een lichte verstandelijke beperking

*met een stoornis binnen het ASS spectrum

*met een psychische/psychiatrische stoornis

*met een NAH

*met een auditieve of visuele beperking

Onze doelgroep bestaat over het algemeen uit jongeren en volwassenen in de leeftijd van 18 tot 67 jaar met een licht verstandelijke beperking en/ of psychische problematiek.

Uitsluitingscriteria

Om goede zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren die voor de deelnemer/bewoner leefbaar is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dat wil zeggen dat wij bepaalde deelnemers/bewoners niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Deelnemers/bewoners die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden zijn:

-deelnemers/bewoners jonger dan 18 jaar

-deelnemers/bewoners die rolstoelafhankelijk zijn

-deelnemers/bewoners met een meervoudige beperking

-deelnemers/bewoners met een ernstige verstandelijke beperking

-deelnemers/bewoners met agressief of grensoverschrijdend gedrag

-deelnemers/bewoners met ernstige verslavingsproblematiek, waar hij/zij niet bereid is aan te werken

-deelnemers/bewoners die racistisch zijn en geen respect hebben voor iemand anders zijn/haar geloofsovertuiging

-deelnemers/bewoners die seksuele grensoverschrijdend gedrag vertonen

-deelnemers/bewoners waarvan wij geen achtergrondinformatie ontvangen

-bewoners die woonbegeleiding van ons willen gaan afnemen, die niet onder bewind staan en indien nodig er niet toe bereid zijn om onder bewind te komen

Inspectierapport

Ons inspectierapport is in te zien op de website van de IGJ ministerie